Browsing Tag

thiết kế ngược

Thiết kế ngược.Tạo file CAD từ stl. Scan mô hình ra 3D CAD. Vẽ mô hình 3D của chi tiết scan. Chuyển đuôi STL sang CAD. reverse engineering.