Browsing Tag

Inspection 3D

Kiểm tra độ chính xác mô hình Inspection 3D. Kiểm nghiệm thiết kế 3D so với mẫu thực. Phần mềm đo dung sai chi tiết 3D