Browsing Tag

Kỹ thuật ngược

kỹ thuật ngược tạo mô hình 3D từ sản phẩm thật. Vẽ 3D để gia công từ mẫu có sẳn. Sao chép thiết kế sản phẩm công nghiệp. Scan quét mẫu ra file CAD để ép khuôn