Browsing Tag

Bo mạch RAMPS 1.4

Bo mạch điều khiển máy in 3D Reprap.bộ kit RAMPS 1.4 là phiên bản mới nhất được cộng đồng DIY Máy in 3D Reprap phát triển và sử dụng rộng rãi