STL vs OBJ, nên chọn định dạng nào khi in 3D

Blogin3D nhận được khá nhiều câu hỏi xoay quanh việc xuất file 3D cho công đoạn tạo mẫu nhanh. Ở bài viết này, chúng tôi xin phép không bàn sâu về các kỹ thuật xuất file chạy máy in 3D mà chỉ đưa ra vài gợi ý nên chọn định dạng nào phù hợp hơn: … Continue reading STL vs OBJ, nên chọn định dạng nào khi in 3D