Chuyên Dịch vụ in 3D & Máy in 3D ở Việt Nam
Browsing loại

Kiến thức in 3D

Tin tức lĩnh vực scan 3d và thiết kế ngược từ dữ liệu stl. Các công nghệ và thiết bị máy in 3d tiên tiến trên thế giới

Máy in 3D resin

Máy in 3D Resin, là chiếc máy tạo mẫu nhanh siêu mịn siêu chính xác. Máy in 3D Resin được sử dụng nhiều trong ngành…