Keo dán nhựa dùng cho mô hình in 3D

Trong quá trình tạo mẫu nhanh, Blogin3d.com thường gặp những đơn hàng in 3D vượt quá khổ in của máy. Đội ngũ thiết kế phải chia file 3D thành nhiều phần để in riêng lẻ. Một số sản phẩm có thể chế thêm ngàm, nhưng đa phần vẫn phải dùng keo để liên kết chúng … Continue reading Keo dán nhựa dùng cho mô hình in 3D